DASH
Καλέστε μας: 22 952275, 22 952265 Email: info@dashkitchens.com.cy
Τεχνικές Προδιαγραφές

Προστατεύω…DASH τα ΔΑΣΗ!


Στην DASH προσέχουμε το διαταραγμένο περιβάλλον και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην Οικολογική Δόμηση. Για ορισμένα δομικά υλικά, μεταξύ των οποίων και τα Έπιπλα Κουζίνας, παρέχεται σήμερα κάποιο είδος οικολογικής σήμανσης, η οποία δίνει στον καταναλωτή ορισμένα εχέγγυα για την περιβαλλοντική φερεγγυότητα του προϊόντος. Η σήμανση αυτή μπορεί να παρέχεται είτε από εθνικούς και διακρατικούς φορείς, είτε και από ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς.

Έχουμε πιστοποιηθεί από την Deutsche Guetegemeinschaft Moebel e.V. ότι τα Προγράμματα Επίπλων Κουζίνας 2007 και 2008 πλήρουν τις προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου RAL-GZ 430/1-2 και της έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας RAL. Η εξέταση επιτήρησης περιλαμβάνει:

  • Απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και υγείας.
  • Επιλογή υλικών/επιφανειών/στατική και δυναμική επιβάρυνση/
  • Διάρκεια συμπεριφοράς/επεξεργασία.

Νομικές προδιαγραφές (π.χ. απαγορευτικά χημικών ουσιών). Το ξύλο είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό. Απαιτεί μικρή σχετικά επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί και γι’ αυτό η παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά καθαρή και απαιτεί λίγη ενέργεια. Η επιλογή όμως του ξύλου ως δομικού υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη της και ορισμένες ακόμη παραμέτρους που είναι καθοριστικές προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το ξύλο ως πραγματικά “οικολογικό” υλικό. Οι παράμετροι αυτοί είναι:

  • Η προέλευση της ξυλείας και ο τρόπος διαχείρισης των δασών.
  • Η επεξεργασία του ξύλου και ιδιαίτερα η χρήση ή μη συντηρητικών.
  • Η ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά.

Έτσι σήμερα, εκατοντάδες δασικές περιοχές σε δεκάδες χώρες, με έκταση εκατομμυρίων στρεμμάτων, είναι πιστοποιημένες από το FSC (Forest Stewardship Council), παρέχοντας μία εναλλακτική λύση σε όσους επιθυμούν να αποφύγουν τη χρήση ξυλείας που δε συμβαδίζει με τις ανάγκες μιας ορθολογικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Όλοι οι προμηθευτές πρώτων υλών, ημιέτοιμων αλλά και έτοιμων προϊόντων ξυλείας της Nobilia είναι πιστοποιημένες για χρήση ξυλείας παραγώμενης μόνο μέσα σε εκτάσεις FSC. Δυστυχώς, η Ελλάδα παρουσιάζει και στον τομέα αυτό τη συνήθη υστέρηση, αν και η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει, ιδιαίτερα αν το απαιτήσουν οι καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα έχουν περιορισμένες επιλογές.Η DASH χρησιμοποιεί για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης κουζίνας προϊόντα ξύλου όπως μοριοσανίδες (νοβοπάν), ινοσανίδες (MDF) και μελαμίνες, με σχεδόν μηδενικές εκπομπές φορμαλδεΰδης (μοριοσανίδες και ινοσανίδες κλάσης Ε1), ενώ όλα τα πορτάκια των μοντέλων της DASH καλύπτονται με διαφόρων τύπων μεμβράνες πολυαιθυλενίου και όχι PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο). Επίσης για δύο προγράμματα κουζίνων χρησιμοποιούνται οικολογικές λάκες για την βαφή της πόρτας. 

Επιλέγω…DASH: λειτουργικότητα που απελευθερώνει, γερμανική ποιότητα που διαρκεί!

Πίσω απο κάθε μας πράξη κρύβεται ένα όραμα. Στην DASH φροντίζουμε να διατηρούμε πάντα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, σε σχέση τόσο με τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα μας και τις συνθήκες παραγωγής τους, όσο και με τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων μας και την επίδραση των εγκαταστάσεων μας στο περιβάλλον. Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο, η DASH και οι συνεργάτες της, εφαρμόζουμε τα εξής συστήματα:

Η LGA QuallTest GmbH (Τμήμα εξέτασης και πιστοποίησης ασφάλειας συσκευών), διαπιστευμένη από την ZLS και κατά το GSG (Νόμος ασφάλειας συσκευών) κρατικά αναγνωρισμένο τμήμα, απένημε στους συνεργάτες της DASH την άδεια χρήσης των συσκευών για το πρόγραμμα επίπλων κουζίνας με το GS για ελεγμένη ασφάλεια.

Η LGA lnterCert GmbH (εταιρεία πιστοποίησης) βεβαιώνει ως διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο τμήμα πιστοποίησης Quality Management Systems ότι οι συνεργάτες της DASH εισήγαγαν και χρησιμοποιούν Quality Management System βάση των προδιαγραφών του DIN EN ISO 9001:2000, στα τμήματα σχεδίου, πωλήσεων, παραγωγής και αποστολής κουζινών.

Η LGA lnterCert GmbH (εταιρεία πιστοποίησης) βεβαιώνει ως διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο τμήμα πιστοποίησης environmental management system ότι οι συνεργάτες της DASH εισήγαγαν και χρησιμοποιούν environmental management system βάση των προδιαγραφών του DIN EN ISO 14001:2005, στα τμήματα σχεδίου, πωλήσεων, παραγωγής και αποστολής κουζινών που εισήγαγε και χρησιμοποιεί.

Η LGA – QualiTest GmbH απένημε, μετά από επιτυχημένη αποπεράτωση εξέτασης από το ινστιτούτο εξέτασης επίπλων ύπο συγκεκριμένων προϋποθέσεων, στους συνεργάτες της DASH το δικαίωμα χρήσης του σήματος GS.

Επίσης, οι συνεργάτες της DASH κατέχουν το προστατευόμενο σήμα κατατεθέν ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ αναγνωρισμένο από το RAL (Γερμανικό ινστιτούτο για εξασφάλιση ποιότητας) συνδεδεμένο με την ένδειξη “Χρυσό Μ”. Σήμα ποιότητας RAL: Προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου RAL-GZ 430/1-2. Η εξέταση επιτήρησης περιλαμβάνει:

  • Απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και υγείας
  • Επιλογή υλικών/επιφανειών/στατική και δυναμική επιβάρυνση/
  • Διάρκεια συμπεριφοράς/επεξεργασία
  • Νομικές προδιαγραφές (π.χ. απαγορευτικά χημικών ουσιών